Home > ผลิตภัณฑ์ > งานสายคล้องบัตร 20 มิล พิมพ์ Sublimation  
     
 
ผลิตภัณฑ์    
 
     
     
  งานสายคล้องบัตร 20 มิล พิมพ์ Sublimation  
     
 
สายคล้องบัตร   รูปแบบสายคล้องบัตรประจำตัวเป็นลักษณะการพิมพ์เป็นแบบเทสีระเหิด ผ่านความร้อน หรือเรียกว่า ซับลิเมชั่น สามารถใช้สีได้ไม่จำกัด เฉดสีคล้ายกับการพิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ท จึงทำให้สีบนสายความมีสีสันสด และคมชัด ซักล้างได้คงทนสีไม่ตก ทั้งนี้สามารถเลือกขนาดของสายคล้อง ได้ตั้งแต่ขนาด 15, 20 มิลลิเมตรและเลือกอุปกรณ์สำหรับการประกอบ เช่นหัวตะขอต่างๆ