Home > ผลิตภัณฑ์ > Step 9  
     
 
ผลิตภัณฑ์   Step : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
 
     
     
  Step 9 : สายปลดล็อค 2 ส่วน  
     
 
 
เนื้อสาย : ผลิตจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์
ซิลค์สกรีน : พิมพ์สกรีนตั้งแต่ 1 สีขึ้นไป
อุปกรณ์ : ตะขอโลหะและพลาสติกก้ามปูถอดได้
โลโก้เรซิ่น : ไม่มี
ปรับระดับ : ไม่มี์
ขนาดสาย : หน้ากว้างตั้งแต่ 5 - 10 มิล
ความยาว : มาตราฐาน 100 Cm.
สีของสาย : มีมากกว่า 12 สีี
     
ต่อไป